REGULAMENT LICITATIE PE INTERNET

Premise

- Licitația noastra pe Internet este un serviciu oferit de către Organizator, serviciu care are la baza o combinație de programe informatice, prin intermediul căruia toți cei care au acces la acest serviciu (daca au acceptat prezentul regulament) pot cumpăra diferite articole, în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos.

 

Receptionarea obiectelor supuse licitatiei

- Obiectele care se vor licita vor fi receptionate de catre IMDD de la terti in baza unui proces – verbal de predare - primire. De asemenea, persoana care ofera obiectul va declara pe propria raspundere ca este proprietarul de drept al bunurilor depuse pentru licitatie, avand un drept de dispozitie asupra acestora.

- Obiectele vor fi pastrate la sediul IMDD pe toata durata licitatiei, in conditii sigure, exceptand cazul de forta majora.

 

Evaluarea
-  Pretul pentru fiecare obiect va porni de la suma stabilita de comun acord intre detinatorul obiectului si IMDD.

- Ulterior preturile care vor fi inscrise in catalogul online.

Prezentarea obiectelor supuse licitatiei online

 

- Obiectele supuse licitatiei vor fi prezentate online incepand cu prima zi a licitatiei. Expunerea si licitarea obiectelor online este deschisa publicului, fara taxa.

- Organizatorul are dreptul de a adauga obiecte noi pe parcursul desfasurarii licitatiei.

- Obiectele expuse la toate pozitiile din catalog vor purta un numar de ordine aferent.

- Personalul IMDD acorda asistenta pentru vizitatorii interesati la adresa de mail office@imdd.rosau la numarul de telefon 0785263769.

- Toate fondurile stranse in urma licitatiei vor fi folosite numai in scopuri caritabile, respectiv vor fi alocate, in mod egal, celor 3 beneficiari..

 

Participarea la licitatie

- La licitatie poate participa orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate sau rezidenta.

- Nu se percepe taxa de participare.

- Pot participa la licitatie persoanele direct interesate sau reprezentanti ai acestora, care au obligatia de a prezenta imputernicire.

 

Inscrierea participantilor

- Pentru persoanele care doresc sa participe la licitatie este necesara completarea formularului de inscriere online la licitatie, formular care reprezinta angajament de plata si care certifica cunoasterea si recunoasterea prevederilor din prezentul regulament.

- Dreptul de participare la licitatie este obtinut in urma inscrierii online cu toate datele de identificare prevazute in formular.

 

Reglementari generale

- IMDD va anunta ora de incepere si de final a licitatiei.

- In catalogul online se va mentiona pretul de intrare pentru fiecare pozitie.

- Orice participant va putea licita in repetate randuri, achizitionand unul sau mai multe obiecte.

 - Licitatia se incheie la ora indicata pe site www.imdd.ro.

 - Mentionarea online a unui pret reprezinta si angajament de plata.

- Castigatorul obiectului este persoana care ofera cel mai mare pret la finalul perioadei de licitare.

- La finalul participarii la licitatie, fiecare participant va fi informat  electronic cu privire la situatia obiectelor la care acesta a licitat si daca este sau nu castigator.

- IMDD asigura confidentialitatea identitatii cumparatorilor, in limitele prevazute de lege.

 

Modalitati de ofertare pentru obiectele nevandute

- Dupa inchiederea licitatiei, toate obiectele neadjudecate se vor dona.

- Dupa ce obiectele vor fi donate, se va publica pe site-ul www.imdd.ro lista beneficiarilor.

 

Plata obiectelor adjudecate

- Plata se efectueaza in termen de maxim 24 de ore de la data inchiderii licitatiei.

- Daca cumparatorul nu achita pretul de adjudecare in termen de 24 de ore de la data inchiderii licitatiei, organizatorul este indreptatit sa doneze obiectele neachizitionate in scopuri caritabile.

- Orice alta taxare impusa de lege va fi anuntata si se va aplica.

- Sumele de adjudecare si taxele vor fi afisate si incasate in lei.

 

Modalitati de plata

- Numerar (doar in lei) la sediul IMDD, respectiv Bucuresti, Calea Grivitei nr. 51, et.1, sector 1, intre orele 09.00 – 19.00.

- Prin ordin de plata, in contul IMDD nr. RO08BRDE441SV53933424410, la banca BRD - sucursala Baba Novac.

 

Livrarea

- Ridicarea obiectelor adjudecate se efectueaza la sediul IMDD, numai dupa incasarea pretului.

- Cumparatorul poate alege de comun acord cu IMDD si o alta modalitate de livrare.

- Starea de conservare si integralitatea a obiectelor se verifica de catre cumparator in momentul intrarii in posesia acestora.

 

Alte clauze

- Obiectele nu pot fi retrase.

- Pozitiile din catalog care datorita unor erori de redactare nedorite ar putea crea confuzii sau interpretari, vor fi scoase de la licitatie de catre organizator.

- Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitatie.

- Cumparatorii pot solicita IMDD informatii cu privire la destinatia fondurilor stranse in scopuri caritabile.