Educatie la firul ierbii 2016

741-educatie-la-firul-ierbii-2016.jpg

Sâmbătă, 24 septembrie, începând cu orele 16:00 Institutul pentru Management şi Dezvoltare Durabilăîn parteneriat cu galeria Galateca şi Asociaţia CulturalăNeoArt România văinvităla dezbaterea Educaţie la firul ierbii, manifestare ajunsăla a 7 – a ediţie şi care face parte din de festivalul Strada de C'Arte, Strada copiilor, pop-up-up Art Walk Street şi din programul expoziţiei Multicultural Art Walk.
În acest an temele principale abordate sunt: Arta şi designul contemporan în spaţiul public şi Centerarul DADA, iar temele subsidiare sunt legate de cele douăexpoziţii ce se desfăşoarăîn galeria Galateca, multiculturalismul/interdisciplinarismul - noţiuni fărăfond sau din vocabularul de lemn sau nu numai, şi raportarea individuală, subiectivă, la oraş, la arta în oraş, la arta stradală. Vom păstra, ca în fiecare an, specificul informal şi spaţiul nerestrictiv, chiar dacădezbaterea are loc, de aceastădată, în spaţiul exterior acoperit din faţăgaleriei Galateca
Invitaţi sădezbatăpe aceste teme, precum şi săprezinte/recite creaţii proprii sau ale altor autori relevanţi în context, sunt 8 personalităţi cu perspective diferite:
■Dan Mircea Cipariu - poet, vicepreşedinte al USR, care va prezenta şi proiectul "DADA BRÂNCUŞI. O (re)citire de Dan Mircea Cipariu şi Mihai Zgondoiu"
■Irina Calotă- iniţiator şi coordonator al Festivalului Art Walk Street
■Maria Kokkini - artist vizual, din Grecia, parte din expoziţia Multicultural Art Walk
■Octavian Neculai - arhitect şi scenograf
■Cosmin Paulescu - artist vizual, Decan al Facultăţii de arte decorative şi design
■Mireille Rădoi - sociolog, Director al BCUB, iniţiator şi coordonator al Străzii de C'Arte
■Steluţa Roşca Stănescu - jurnalist, realizator al emisiunii Arta prin gaura cheii
Scopul este de a realiza o multiperspectivăasupra acestor subiecte, precum şi de a adresa întrebări ce foarte rar sunt rostite, ca bazăa unui viitor dialog.
Evenimentul va avea loc in spatiul exterior adiacent galeriei Galateca si este realizat de Institutul DeManagement SiDezvoltare Durabila, Galeria Galateca şi Asociaţia CulturalăNeo Art Romania